Ik heb als handelaar een bon ontvangen, waar kan ik deze inleveren?

De Vosselaarse Kadoobon, uitgegeven door UNIZO, kan je nog indienen tot en met 9 juli 2021 op Hoortverten 14, 2350 Vosselaar. Graag vergezeld van een volledig en correct ingevuld afgifteborderel.

De Vosselaarse Kadoobon, uitgegeven door ONDERNEMEND VOSSELAAR, kan je afgeven bij Katrien Verschueren, Eigenaarsstraat 6 bus 2, 2350 Vosselaar. Graag vergezeld van een volledig en correct ingevuld afgifteborderel.

 

 kadobon197x68 unizo kadobon180x68 2020 def 1kopie 
Afbeelding bon UNIZO   Afbeelding Bon Ondernemend Vosselaar

De KADOObon bestaat uit 2 delen, het linkerluik (grote strook) is bestemd voor de uitbetaling, het rechterluik (kleine strook) is bestemd voor de handelaar.
Uitbetaling gebeurt enkel op basis van de grote strook. De handelaar brengt op de uitbetalingstrook een bedrijfsstempel aan of vult de gegevens manueel in op de daarvoor voorziene plaats.