Privacybeleid

Uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer (vaste lijn/gsm/faxnummer), e-mailadres, KBO/BTW nummer, geslacht, publieke mediapagina’s) worden door de VZW Ondernemend Vosselaar, met maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Schrandriesstraat 49 en met ondernemingsnummer 0645.883.111 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet)

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer/ de Gegevensbescherming Autoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Reglement kadoobon

REGLEMENT
ALGEMEEN
De KADOObon wordt uitgegeven door Ondernemend Vosselaar in samenwerking met Gemeentebestuur Vosselaar en plaatselijke handelaars Vosselaar.
Met deze cadeaubon kan je terecht in een groot aantal winkels en horecazaken in Vosselaar. De bon kan door iedereen worden aangekocht aan het onthaal van het gemeentehuis, Cingel 7, Vosselaar (voor openingsuren: zie www.vosselaar.be)
De cadeaubon is verkrijgbaar voor een bedrag van 10 euro (= waarde v/d bon).


REGISTREREN ALS DEELNEMENDE HANDELAAR
Voor wie?
Alle handelaars gevestigd in Vosselaar kunnen zich inschrijven als deelnemende handelaar. Hoe inschrijven, uitschrijven en wijzigen van gegevens?
Inschrijven als deelnemende handelaar kan via het inschrijvingsformulier. Uitschrijven kan eenvoudig via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Als de gegevens van een deelnemende zaak veranderen of bij het stopzetten van de zaak moet dit onmiddellijk gemeld worden op bovenvermeld mailadres.
Bij de inschrijving verklaart de handelaar zich akkoord met de werkwijze zoals beschreven in dit reglement.


Moet ik betalen om deelnemende handelaar te zijn?
De deelname is gratis, elk jaar volgt er een evaluatie waarna aanpassing mogelijk is.


Hoe word ik herkend als deelnemende handelaar?
U ontvangt van ons een sticker ‘deelnemer KADOObon Vosselaar’ alsook een raamaffiche A3 of A4 om aan uw raam te bevestigen zodat u voor de klant herkenbaar bent als deelnemende handelaar.
De lijst met deelnemende handelaars wordt up-to-date gehouden en kan worden geraadpleegd op de websites van de gemeente www.vosselaar.be en www.vosselaarsekadoobon.be.
Iedere wijziging van de handelszaak moet onmiddellijk worden doorgegeven aan Ondernemend Vosselaar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) teneinde deze lijst correct te kunnen houden.


AANVAARDEN VAN KADOOBON
Hoe herken ik een valse bon?
Op elke bon (1) staat een uniek nummer (2x) vermeld, (2) heeft een puntperforatie, (3) is op speciaal 250gr karton met glanslak gedrukt, (4) is afgestempeld met een stempel van de
gemeente Vosselaar. Bonnen moeten volledig zijn (niet afgescheurd), nummers op de grote en kleine strook moeten identiek zijn.
Handelaars controleren bij aanvaarding van de cadeaubon of het om een geldige cadeaubon gaat.


Geldigheid van de bon?
De cadeaubon is voor de koper een jaar geldig vanaf de aankoopdatum. De aankoopdatum wordt geschreven en afgestempeld bij afgifte aan de koper, dit op de voorzijde van de KADOObon, in het voorziene veld, bij verkoop aan de klant. Een bon is enkel geldig als hij door de gemeente of Ondernemend Vosselaar gedateerd en afgestempeld is. Een niet-gedateerde en afgestempelde bon is niet geldig! Handelaars mogen geen vervallen bonnen aanvaarden.


Moet er geld teruggegeven worden op de cadeaubon?
Op de cadeaubon wordt geen wisselgeld of een waardebon van je eigen zaak teruggegeven. Het is niet de bedoeling om de KADOObon in te wisselen tegen geld.

WAT MET ONTVANGEN KADOOBONNEN
Waar kan ik terecht?
De KADOObon bestaat uit 2 delen, het linkerluik (grote strook) is bestemd voor de handelaar (voor boekhouding of archief), het rechterluik (kleine strook) is bestemd voor de uitbetaling.
Uitbetaling gebeurt enkel op basis van de kleine strook. De handelaar brengt op de uitbetalingstrook een bedrijfsstempel aan.

Hoe krijg ik mijn geld?
De uitbetalingstroken worden in gesloten omslag ingeleverd bij Katrien Verschueren, Eigenaarsstraat 6/1, Vosselaar.
De handelaar vermeldt op de omslag naam en adres van de zaak en het aantal uitbetalingstroken van 10 euro.
Inlevering van de stroken enkel de eerste week van elke maand bij hogergenoemde handelaars/bestuursleden, bij inlevering enveloppe ontvangt u van ons een ontvangstbewijs.
De omslagen worden door 2 leden van het Ondernemend bestuur geopend en gecontroleerd.
De telling op het ogenblik van het openen van de omslagen is bindend en kan niet betwist worden.
De tegenwaarde wordt binnen 2 weken op het door de handelaar doorgegeven rekeningnummer gestort.
In de maand juli worden er geen uitbetalingen gedaan.

Hoe lang kan ik een bon inwisselen?
Elke bon is een jaar lang geldig, tellend vanaf de uitgiftedatum.
Na de vervaldatum van de bon heeft de deelnemende handelaar nog 2maanden tijd om de KADOObon in te wisselen.
Let op: je mag geen vervallen KADOObonnen aanvaarden. Twee maanden na de vervaldatum worden de KADOObonnen niet meer terugbetaald!

Aansprakelijkheid Ondernemend Vosselaar
Ondernemend Vosselaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de levering van de kwaliteit van de producten of diensten, die werden geleverd en met de KADOObon(nen) werden aangekocht.


Overmacht
Ondernemend Vosselaar zal alles in het werk stellen om te voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de aankoop en inwisseling van de KADOObon(nen) maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering ten gevolge van staking, overmacht, natuurrampen, het niet tijdig voorradig zijn van KADOObonnen door vertraging in de productie of eender welke andere vorm van vertraging, geheel buiten de wil van Ondernemend Vosselaar om.

Meer info:
Voor vragen over de inschrijving kan je contact opnemen met Ondernemend Vosselaar via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deelnemende handelaars

Hieronder vindt je een lijst van deelnemende handelaars waar je uw Kadoobons kan inruilen.

Bakkerij SAS, Antwerpsestw 109     De Farmasie, Antwerpsestw 223     Bakkerij Sofie Hermans, Looy 2 
Kapsalon F&R, Antwerpsestw 117     Windekind Sport, Antwerpsestw 11     AD Delhaize,  Nijverheidsstr 14
Den Brouwer, Antwerpsestw 95     Goe-Decor, Antwerpsestw 90     Mokkamour, Parklaan 6
Manouh Art Flower, Bolk 36     't Graantje, Bolk 103     Oxfam Wereldwinkel, Remi Lensplein 3
Young Style, Bolk 117     't Bolkske, Bolk 142     Brasserie Het Park, Remi Lensplein 2
Slagerij Galantine, Bolk 148     Bart Van der Schoot, Bolk 46     Optiek Yves & Katleen, Tramstraat 12
De Fruitkorf, Bolk 75     Haarstudio 't Salon, Bolk 75a     Care Beauty Center, Tramstraat 
Brasserie De Cirrek, Cingel 2     Boetiek Greet, Cingel 4     Olcay Fietsen, Antwerpsestw 113
Kaffee De Lindekens, Cingel 8     De Goede Aarde, Bolk 69     De Letterpress Fabrik, Hoortverten 14
Studio 21, Duivenstraat 21     De Paspop, Hofeinde 152     Bakkerij Sas, Heilanders 54
Graphicd'sign bvba, Hoortverten 14     De Open keuken, Molenstraat 26     Inner Beauty, Oud-Strijderslaan 1
Bakkerij Smits, Kerkstraat 21     Bloemen Sas, Kerkstraat 4     Carrefour Express Oranje, Kerkstraat 12
Fietsen Kim, Kerkstraat 6     Store E, Pigs do Fly, Kerkstraat 2     Kapsalon Glam-it, Kerkstraat 75a
Cylfi Oude Baan 2     Vossovino, Roggestraat 11      Praktijk Yojoma, Hoortverten 34
New to You, Breemsedijk 87     Kapsalon Glam-it, Kersktraat 75a      't Schaartje, Verbindingsstraat 11
Lichtbeeld, Wulpenlaan 5     't Vossepootje, Ploegstraat 16      BeautyK, Lillesedijk1
Pico Bello, Antwerpsestwg 119     Prints & Beans, Duivenstraat 40     Kapsalon Marleen, Heieinde 128
Petite Petate, Charlottapad 17     Pili Pili, Bolk 101     't Smulbekske, Bolk 145
't Velomakerke, Bolk 84     Lovely Moments fotografie, Eigenaarstraat 19      Van Gestel C&S, Eigenaarstraat 5
             
             
             
             
             
             

 

 

Verkooppunten

OPGELET: MOMENTEEL ENKEL DIGITAAL AAN TE KOPEN VIA E-LOKET GEMEENTE!

 

Onthaal Gemeentehuis

maandag - donderdag 09.00 – 12.00 uur
13.30 – 15.00 uur
maandagavond 18.00 – 20.00 uur
vrijdagvoormiddag 09.00 – 12.00 uur

Gemeentelijke bibliotheek

maandag 18.00 - 20.00 uur
dinsdag 13.00 - 16.00 uur
woensdag 13.00 - 16.00 uur
donderdag 13.00 - 20.00 uur
vrijdag gesloten
zaterdag 10.00 - 12.00 uur
zondag 10.00 - 12.00 uur

Unizo Vosselaar, Hoortverten 14

elke werkdag van 9u00 tot 17u00, en na telefonische afspraak. (014 895 668)